Wychowawcy klas:

oddział przedszkolny- pani mgr Joanna Wicha

oddział zerowy – pani mgr Ewa Walczyk

kl. I – pani mgr Anna Markiewicz

kl. II – pani mgr Dorota Resztak

kl. III – pani mgr Alina Józefczak

kl. IV – pani mgr Zofia Bielecka

kl. V – pani mgr Marzenna Nowakowska

kl. VI – pani mgr Henryka Kopeć

kl. VII – pan mgr Michał Kijak

kl. VIII – pan mgr Wojciech Drozdowski