Organizacja zajęć we wrześniu 2021

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie.

W dniu 1 września 2021 (środa) rozpoczynamy  nowy rok szkolny  2021/2022

godz. 9.00 – Przedszkole, zerówka, klasy I, II, III

godz. 11.00 – Klasy IV-VIII.

W związku z trwającymi jeszcze pracami termomodernizacyjnymi w budynku szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym dni 2 oraz 3 września będą  wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych.

Przedszkole, zerówka, klasy I, II, III zajęcia edukacyjne rozpoczną 6 września 2021 na wyremontowanym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Granicach.

Klasy IV-VIII, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, po uzgodnieniu z Kuratorium,  od dnia 6 września 2021 na okres jednego miesiąca będą czasowo uczęszczać do budynku dawnego Liceum w Chodlu, ul Partyzantów 39.  Dzieci będą mieć zapewniony dowóz i odwóz wraz z opieką.  O szczegółach zostaniecie Państwo oraz dzieci poinformowani na rozpoczęciu roku w naszej szkole.

Taka organizacja nauczania pozwoli  zapewnić bezpieczne warunki dla dzieci podczas kończących się prac remontowych na parterze budynku.

Życzymy dużo sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym.