Kształcenie na odległość

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – Szkoły Podstawowej, czyli od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., będziemy realizować zadania oświatowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele  będą się z Wami kontaktować  wykorzystując do tego: połączenia telefoniczne, pocztę elektroniczną, komunikatory.

Zajęcia lekcyjne nauczyciele będą prowadzić zgodnie z planem lekcji obowiązującym przed 12 marca 2020 roku.

 Terminy konsultacji z nauczycielami zostaną udostępnione Państwu przez Wychowawców klas.