Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty  w roku szkolnym 2019.2020 odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy  egzaminu od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają …

Kształcenie na odległość

  Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku …

Kształcenie na odległość

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – Szkoły Podstawowej, czyli od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., będziemy realizować zadania oświatowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele  będą …